Hallo, det er også vores by!

Bog om unge og byrum – design og infografik

Bogen handler om unge og deres brug af byen og manglen på byrum til netop dem. Den er skabt af Marie Astrup (Play Design Specialist og direktør i “Op & Ned”), Anne Nielsen (Kultur- og byplanlægger i “Urbanistas”) og Vanessa Carpenter Møbius (PhD i Design & Technology) og bl.a. udgivet i samarbejde med Innovationsfonden.
Det er en samling af helt konkrete designideer til udvikling af byens rum til også at give plads til de unge, og er der ud over krydret med fotokollager med fotos taget af de unge selv, samt en analyse der giver indblik og forståelse i unges manglende sociale fundament i byen. Bogens formål er at sætte fokus på denne lidt oversete målgruppe i byrumsudvikling.

www.opogned.dk
www.urbanistas.dk

 

Omfang

Design og layout
Infografikker