Tørsleffs

Bachelor projekt Mediehøjskolen

Udgangspunktet for opgaven var et ønske om, at undersøge hvordan man opdaterer et produkts visuelle udtryk uden at det mister sin autenticitet, i sær med fokus på emballage design. Tørsleffs produkter har eksisteret i over 100 år, og især illustrationerne af kineseren og inderen er blevet ikoner for deres produkter og emballage design. Men det skaber et designmæssigt dilemma når produktporteføljen skal udviddes og der skal være en stærk sammenhæng mellem nye og gamle produkter. Derfor blev en del af løsningen, at jeg gen-tegnede de to elskede illustrationer i et nyt og mere digitalt udtryk, der ville kunne bruges til mange forskellige illustrationer, men som samtidig bevarede det autentiske ved Tørsleffs produktidentitet.

 

Omfang

Rentegning af logo
Redesign af “Kineseren” og “Inderen”
Design af illustrationer til resterende produkter
Redesign af emballager
Redesign af Den blå bagebog
Redesign af Den grønne syltebog